Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Na Babí v Polici nad Metují

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Na Babí v Polici nad Metují zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Na Babí v Polici nad Metují

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o novou stavbu kabelizace veřejného osvětlení včetně nových stožárů, svítidel. Stávající osvětlení bude demontováno dle výkresové části technické zprávy (Příloha č. 2). Stávající napájecí bod (na současné obvodové stěně trafostanice na p. p. č. 34/2) zůstane. Z tohoto rozvaděče bude kabelem CYKY 4Bx16 provedeno napojení jednotlivých svítidel VO.
Navržené umístění sloupů veřejného osvětlení a kabelizace VO je provedeno tak, aby byla minimalizována možná kolize s ostatními sítěmi. Zakreslení ostatních sítí je pouze orientační (dodané trasy jednotlivých sítí nejsou zaměřeny a jsou zakresleny pouze orientačně). V průběhu stavby je třeba koordinovat umístnění jednotlivých prvků VO se skutečným stavem. Umístnění jednotlivých prvků veřejného osvětlení tedy není definitivní.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

26. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Police nad Metují

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Xenie Hambálková

Kontaktní e-mail: xhambalkova@meu-police.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Na Babí v Polici nad Metují.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 16. 5. 2017 Zobrazit
Přílohy k výzvě 16. 5. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 30. 6. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap