Úprava prostoru před smuteční síní

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úprava prostoru před smuteční síní zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úprava prostoru před smuteční síní

Předmět veřejné zakázky

Řešený prostor se nachází na severním okraji centra města Police nad Metují a navazuje na západní stěnu bývalého benediktinského kláštera a severní stěnu farního kostela Nanebevzetí P. Marie. Celková rozloha řešeného prostoru je 555 m². Příjezd k danému místu je z Komenského náměstí, po komunikaci na boku farního kostela a kláštera. Vstup na upravenou plochu zůstane nezměněn, a to po chodníku podél příjezdní komunikace (mezi Komenského náměstím a smuteční síní), na severním okraji řešeného prostoru.
Realizací předmětné úpravy části vznikne otevřený prostor s posezením a zahradou, připomínající klášterní rajský dvůr. Zůstane zde zachována osová provázanost s budovou kláštera a nově bude podpořena i osa k bočnímu vstupu do farního kostela. První část upravovaného prostoru (prostor před smuteční síní) bude tvořit prostorná plocha s dlažbou, doplněná lavičkami a odpadkovým košem. Výškově bude plocha upravena tak, aby navazovala na přístupový chodník a umožňovala pohodlný přístup. V druhé části prostoru (prostor v rohu budov kláštera a farního kostela) vznikne travnatá plocha, osově rozdělená cestami s přírodním povrchem (mlat). Cesty budou vytvářet kříž. Do středu kříže bude možné uvažovat o umístění uměleckého prvku - sochy nebo plastiky. Okraje trávníků budou lemovány nízkými vegetačními plůtky (zimostráz a trvalky). V návaznosti na budovu farního kostela bude zrekonstruován odvod srážkové vody. Svah k patě kostela bude upraven - zarovnán. Tento svah se nehodí k zatravnění, proto bude osázen půdopokryvnými rostlinami (břečťanem). Dále bude zrekonstruován přístupový chodník v severní části plochy, který je zaplevelený a stávající betonová dlažba rozlámaná. Dlažba bude nahrazena vhodnější, okraj chodníku zarovnán a výškově upraven.
POZOR! V rozpočtu byly oproti projektu z úsporných důvodů změněny pískovcové dlažby za betonové (La Linia granit světlá a Naturo středně šedá)!

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Police nad Metují - u farního kostela Nanebevzetí P. Marie

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH (726 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 9. 2014, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úprava prostoru před smuteční síní.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 26. 8. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 26. 8. 2014 Zobrazit
Oznámení o nejvhodnější nabídce 10. 9. 2014 Zobrazit
Podepsaná smlouva o dílo 11. 9. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úprava prostoru před smuteční síní zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SMI-ČR group s.r.o. (28827627) Dodavatel 638 923,- Kč vč. DPH
528 036,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap