Zajištění sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a dalšího odpadu pro město Police nad Metují

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a dalšího odpadu pro město Police nad Metují zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a dalšího odpadu pro město Police nad Metují

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění těchto odpadových služeb:

1. Tříděný odpad – plasty, nápojové kartony, papír, sklo
2. Sběrný dvůr
3. Mobilní sběr
4. Směsný komunální odpad
5. Dlouhodobé přistavení velkoobjemového kontejneru na bývalé skládce odpadů u
6. Ostatní služby a spolupráce se zadavatelem

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

7302011054358

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2 – Služby související s likvidací odpadů; 90511000-2 – Sběr odpadů; 90512000-9 – Odvoz odpadů

Místo plnění veřejné zakázky

samosprávní území města Police nad Metují

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 000 000,- bez DPH (14 500 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

9. 8. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INGENIRING KRKONOŠE a.s.; město Police nad Metují

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ludvík Blažek; Ing. Jan Troutnar

Kontaktní e-mail: blazek@ingeniring.cz; troutnar@meu-police.cz

Kontaktní telefon: +420 499 828 023; +420491509993

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a dalšího odpadu pro město Police nad Metují.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a dalšího odpadu pro město Police nad Metují zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
.A.S.A., spol. s r. o. (45809712) Uchazeč 19 931 917,15 Kč vč. DPH
16 472 658,80 Kč bez DPH
Marius Pedersen a. s. (42194920) Dodavatel 16 627 044,15 Kč vč. DPH
13 741 358,80 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap