Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, které se týkají míst pro přecházení v ul. Nádražní a 17. listopadu. Dále zvětšení chodníkové plochy před jedním ze vstupů do Pellyho domů čp. 75, 268 a úpravy šířky místní komunikace ul. 17. listopadu. Nově navržená vysazená chodníková plocha vytvoří „šikanu“, která zpomalí průjezd vozidel ve směru z Bezděkova nad Metují na náměstí v Polici nad Metují a omezí vstupování chodců do vozovky, které vzniká při střetávání osoby vycházející z Pellyho domu a osobou procházející. Jedná se o úpravy pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici III/303 16 v úseku cca km 4,415 až 4,540. Doplněno bude svislé i vodorovné dopravní značení míst pro přecházení.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované Ing. Blankou Hauckovou z března 2017 a dle podmínek stavebního povolení Městského úřadu v Náchodě (rozhodnutí č. 32/17), které jsou přílohou této výzvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

18. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Scholz

Kontaktní e-mail: scholz@meu-police.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap