Revitalizace a obnova historické památky “Sousoší Nejsvětější trojice“ II. a III. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace a obnova historické památky “Sousoší Nejsvětější trojice“ II. a III. etapa zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace a obnova historické památky “Sousoší Nejsvětější trojice“ II. a III. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je obnova kulturní historické památky Sousoší Nejsvětější Trojice, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č.: 10168/6-5847.
V roce 2016 proběhla I. etapa obnovy tohoto sousoší, která spočívala v restaurování pískovcového oplocení sousoší (doplnění 4 ks koulí v rozích a 2 ks piniových šišek v čele sousoší).
V rámci II. etapy, jejíž realizace je naplánována na rok 2018, bude provedeno upevnění nesoudržné barevné povrchové úpravy, očištění památky, mechanické odstranění spár, vyjmutí čepů, injektáž trhlin, slepení rozlomených částí soch, plastická retuš, prohloubení terénu. Části II. etapy jsou podrobněji rozepsány v rozpočtu na rok 2018, který je přílohou č. 6 této výzvy.
V rámci III. etapy, která bude realizována v roce 2019, dojde k vymodelování soch a jejich převedení do pískovce, osazení soch na původní místo, vytvoření nových a oprava stávajících kovových atributů a jejich pozlacení, konzervace kovových prvků, vytvoření nové lucerny, barevná retuš a závěrečná konzervace. Části III. etapy jsou podrobněji rozepsány v rozpočtu na rok 2019, který je přílohou č. 6 této výzvy.
Rekonstrukce chybějících soch by měla být provedena podle dobových fotografií. Restaurátorský zásah by měl vést k celkové rehabilitaci památky a zakonzervování současného stavu kamenného materiálu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

8. 3. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Luboš Ježek

Kontaktní e-mail: jezek@meu-police.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace a obnova historické památky “Sousoší Nejsvětější trojice“ II. a III. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 20. 2. 2018 Zobrazit
Přílohy k výzvě 20. 2. 2018 Zobrazit
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 13. 4. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 14. 5. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 24. 5. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap