Bystřice - odkanalizování lokality Karpentské křižovatky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Bystřice - odkanalizování lokality Karpentské křižovatky zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Bystřice - odkanalizování lokality Karpentské křižovatky

Předmět veřejné zakázky

Konkrétně se jedná o odkanalizování lokality se stávající zástavbou RD. Lokalita je rozdělena na dvě rozdílně gravitující povodí. Zástavba kolem silnice III/01142 gravituje směrem k uvedené silnici. Druhá část zástavby gravituje směr Vendryně, kam budou splaškové vody svedeny na novou obecní kanalizaci, s tím, že lokalita kolem silnice III/01142 bude gravitačně svedena do ČS a přečerpávána do koncové větve stoky „A“ gravitující směr Vendryně.

Veřejná zakázka probíhá v rámci projektu „Bystřice - odkanalizování lokality Karpentské křižovatky“, který bude spolufinancován z Národního programu Životní prostředí, výzva č. 4/2019, prioritní oblast 1. Voda, podoblast podpory 1.3, podporovaná aktivita 1.3.C – Kanalizace, rozhodnutí číslo: 1190400119.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00005784

Poznámka

Nabídky včetně všech náležitostí, příloh a dokladů k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace je dodavatel povinen podat elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) na adrese https://nen.nipez.cz/ dle tam uvedených podmínek a pokynů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bystřice (okres Frýdek-Místek), seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby viz Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 225 418,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

4. 5. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marian Razima

Kontaktní e-mail: marian.razima@hrat.org

Kontaktní telefon: 731187976

Kontaktní datová schránka: trbax88

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Bystřice - odkanalizování lokality Karpentské křižovatky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap