Výstavba chodníků od pošty a Na Škubni

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba chodníků od pošty a Na Škubni zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba chodníků od pošty a Na Škubni

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce související se stavbami „Výstavba chodníku od pošty“ (výstavba nového chodníku včetně opěrné zdi a kanalizace. Komunikace pro pěší je navržena v šířce 1,5 m + oddělovací pás šířky 0,5. V místě napojení na stávající chodník bude využita stávající opěrná zeď doplněna o zábradlí. Na konci trasy je rovněž navrženo trubkové zábradlí, které bude ukončeno u stávajícího zábradlí mostu. Chodník bude oddělen od silnice III/01143 jednořádkem z žulových kostek a kamenným neopracovaným obrubníkem (min. 0,05 m nad stávající vozovkou). Odvodnění chodníku a stávající komunikace bude nově řešeno pomocí dešťové kanalizace vyústěné do vodního toku. Celková délka chodníku je 240 m) a „Výstavba chodníku Na Škubni“ (novostavba chybějícího chodníku pro pěší podél silnice III/01143 v délce 144m. Situování chodníku je převážně na pozemku 5955 v nezpevněné části krajnice a zeleni. Chodník je doplněn o opěrnou zeď se zábradlím v.1,1m a se svislou výplní).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba chodníků od pošty a Na Škubni.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 7. 9. 2016 Zobrazit
dodatek č.1 2. 1. 2017 Zobrazit
dodatek č.2 13. 6. 2017 Zobrazit
dodatek č.3 30. 6. 2017 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 26. 7. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba chodníků od pošty a Na Škubni zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Lesostavby Frýdek – Místek a.s. (45193118) Dodavatel 4 634 300,- Kč vč. DPH
3 830 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap