Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - III

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - III zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - III

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Předmětem díla je zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení uvedené veřejné zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad. Konkrétně se jedná o výstavbu nového objektu mateřské školy v Bystřici s kapacitou 48 dětí. V areálu základní a mateřské školy dojde k výstavbě nového objektu, kde budou k dispozici 2 nové třídy včetně zázemí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45214000-0 ; 45214100-1 ; 45214800-8

Místo plnění veřejné zakázky

parc. č. 1104/76, 1105/2, 5952/3, k.ú. Bystřice nad Olší

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

14 160 276,67 bez DPH (17 133 934,77 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

13 500 000,- bez DPH (16 335 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

11. 9. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Josef Alexander Matera

Kontaktní e-mail: josef.matera@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 734 442 103

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - III.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - III zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Zowada Group a.s. (05092850) Dodavatel 16 335 000,- Kč vč. DPH
13 500 000,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - III zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
TOUAX s.r.o. (28160916)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap