Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Bystřice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Bystřice zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Bystřice

Předmět veřejné zakázky

Konkrétně se jedná o novostavbu chodníku. Řešený úsek podél ul. III/01146 po hranici s katastrem Nýdek je v celé délce v současné době bez komunikace pro pěší, které jsou již vybudované jak v obci Bystřice po Restauraci Bowling, tak v obci Nýdek po pravostranný bezejmenný přítok říčky Hluchová. Vybudováním navrženého chodníku včetně lávky pro pěší přes zmíněný potok dojde k propojení těchto chodníků.

Chodník v celé délce vyjma nástupišť autobusových zastávek je pochozí šířky 1,65m. Délka dle staničení je 1 635,8m měřeno po styk s lávkou pro pěší. Součástí chodníku jsou opěrné gabionové zdi 1, 2 a 3 š. 0,5m (horní řada), š. 1m (dolní řady) celkové délky 121m, palisádové zdi z masivních betonových palisád ø 200mm. V rámci stavby je navržena přeložka VO dl. 57m (SO 401) a 3 přeložky vodovodního řadu DN 90 PE celkové délky 155m. V místě stávajících zastávek autobusů ve směru na obec Nýdek jsou navržené dvě nové nástupní plochy, na protilehlé straně stávající nástupní plochy zastávek jsou rekonstruované a navržené s přístupovými chodníky. Pro přístup z projektovaného chodníku ke zmíněným zastávkám na protilehlé straně jsou navržená místa pro přecházení. Stávající propustky ve správě SSMSK Frýdek-Místek jsou prodloužené a opatřené novými ŽB čely.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00005786

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bystřice (okres Frýdek-Místek), seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby viz Příloha č. 5 – Projektová dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 604 135,31 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marian Razima

Kontaktní e-mail: marian.razima@hrat.org

Kontaktní datová schránka: trbax88

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Bystřice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap