Úprava části vodního toku Žabinec v Bystřici - 2.etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úprava části vodního toku Žabinec v Bystřici - 2.etapa zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úprava části vodního toku Žabinec v Bystřici - 2.etapa

Předmět veřejné zakázky

Konkrétně se jedná o úpravu části vodního toku Žabinec v k.ú. Bystřice nad Olší doplněnou
o protipovodňová opatření. Revitalizace a úprava uvedeného úseku by mela být technickým zásahem, ve kterém jde o snahu změnit charakter toku do přírodě blízkého stavu, který zároveň posílí přírodní a krajinnou hodnotu při současném zlepšení vodohospodářských funkcí vodního toku a jeho vetší „komunikaci“ s okolím. Při navrhovaných úpravách toku byla zároveň zohledněna protipovodňová ochrana částečným zkapacitněním toku v intravilánu na úroveň průtoku odpovídající Q20 = 7,39 m3s-1.
Podrobná specifikace předmětu je uvedena v příloze č. 5 – Projektová dokumentace, příloze č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – slepý rozpočet a v příloze č. 1 – Obchodní podmínky zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00021119

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7 - Stavební práce, CPV 45112700-2 - Krajinné úpravy, CPV 45240000-1 - Výstavba vodních děl , CPV 45246000-3 - Regulace řek a ochrana před povodněmi

Místo plnění veřejné zakázky

Stavba bude realizována v k.ú. Bystřice nad Olší, zájmové území úseku upravovaného toku Žabince se nachází v intravilánu obce Bystřice od ústí do toku Hluchová km 0,000 po silniční most v km 1,700. Stavba bude prováděna ve stávajícím korytě toku, částečně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 177 644,77 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

23. 8. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marian Razima

Kontaktní e-mail: marian.razima@hrat.org

Kontaktní datová schránka: trbax88

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úprava části vodního toku Žabinec v Bystřici - 2.etapa.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap