Dodávka vybavení pro projekt “Slezské Beskydy - společné dědictví“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka vybavení pro projekt “Slezské Beskydy - společné dědictví“ zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka vybavení pro projekt “Slezské Beskydy - společné dědictví“

Předmět veřejné zakázky

Tato podlimitní veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 35 a § 101 zákona. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na část A nebo část B veřejné zakázky zvlášť, nebo na obě tyto části veřejné zakázky.
Část A:
Předmětem této části veřejné zakázky zadávané jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona je dodávka a montáž interiérového vybavení pro nově zřízené informační centrum a muzeum v Bystřici, a to zejména vybavení na míru, které bude sloužit jako modely expozic a dále typizovaného nábytku a spotřebičů. Vzhledem k tomu, že zařízení interiéru budovy vytváří současně spolu s expozicí komplexní scénu, je nutno bezpodmínečně dodržet správnost určitých detailů navržených prvků interiéru a pružně reagovat na požadavky zpracovatele expozic.
Část B
Předmětem této části veřejné zakázky zadávané jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona je dodávka a montáž vybavení tří prostor nově vznikajícího muzea AV technikou v souladu s požadavky investora. Předmětem dodávky AV techniky nejsou obrazové a zvukové prezentace pro jednotlivé přehrávače u jednotlivých zastavení. Celý systém je tvořen jako jeden celek a logicky jej lze rozdělit dle dispozice na místnost č. 104, 206 a 208. Techniku v těchto celcích lze rozdělit na obraz, zvuk a řízení. Z pohledu ovládání je veškerá technika řízena řídícím systémem a to buď z recepce – možností přesahu do všech prostor, nebo ze sálu č. 208 a to shodně s možností přesahu do všech prostor. Ovládání celého komplexu bude nastaveno ve formě presetů. Jedním z presetů bude spuštění celé expozice na začátku dne a dalším její vypnutí na konci dne. Nedílnou součástí řídícího systému je i zprovoznění vzdáleného přístupu k řídícímu procesoru, aby bylo možné ovládat a upgradovat system v případě potřeby. Technika je koncipovaná tak, aby bylo v případě potřeby nové funkcionality možné systém dále rozšiřovat. Součástí DSPS bude I protokol o akustickém měření. Dodavatel AV techniky poskytne potřebnou součinnost pro stanovení parametrů a formátu obsahu tvůrci prezentací tak, aby následná implementace obsahů probíhala bez komplikací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39290000-1; 32322000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Bystřice č.p. 276, 739 95 Bystřice nad Olší

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 637 976,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

12. 2. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Josef Alexander Matera

Kontaktní e-mail: josef.matera@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 734 442 103

Kontaktní datová schránka: trbax88

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka vybavení pro projekt “Slezské Beskydy - společné dědictví“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka vybavení pro projekt “Slezské Beskydy - společné dědictví“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Studio DISA, s.r.o. (25856278) Dodavatel 1 961 348,- Kč vč. DPH
1 620 949,- Kč bez DPH
DAITE s.r.o. (27687376) Dodavatel 771 899,- Kč vč. DPH
637 933,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap