Chodník Farské včetně veřejného osvětlení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodník Farské včetně veřejného osvětlení zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodník Farské včetně veřejného osvětlení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je novostavba chodníku pro pěší v délce 287 m a šíři 1,6 m, s povrchem ze zámkové dlažby, vedený podél místních komunikací 16b a 17b. Odvodnění povrchu i zemní pláně chodníku bude příčným spádem 2% (zemní pláň 3%), podélným spádem do přilehlé plochy zeleně šířky 800 mm, který odděluje chodník od souběžné komunikace. Součástí je propustek DN 400 (nevyžadující povolení stavebního úřadu) v místě přechodu chodníku přes stávající příkop. Osvětlen bude pomocí 14 ks svítidel na zabetonovaných stožárech, napojení bude provedeno na stávající rozvod VO.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodník Farské včetně veřejného osvětlení.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 27. 9. 2017 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 29. 1. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap