Rekonstrukce mostu Škubňa 18

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce mostu Škubňa 18 zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce mostu Škubňa 18

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je stavba nového mostu v místě mostu stávajícího. Stávající most bude zcela odstraněn. Nový most bude jednopolový šikmý (P 84,25g), o délce přemostění 3,87 m a kolmé světlosti mostního otvoru 3,75 m.
Součástí stavby bude úprava přilehlých úseků místní komunikace v celkové délce 45,55 m. Převáděná komunikace je místní komunikace obslužná označená č. MK50b. Komunikace bude provedena v návaznosti na stávající stav jako jednopruhová obousměrná, o šířce vozovky 4,0 m s návrhovou rychlostí 30 km/h. Most nebude rozšiřován, bude sjednocena šířka vozovky na 4,00 m, po stranách budou zvýšené odrazné pruhy šířky 0,35 m, záchytné zařízení bude tvořit ocelové mostní zábradlí. Volná šířka na mostě bude 4,70 m. Celková šířka mostu bude 5,30 m.
Koryto potoka Žabinec je opevněné kamennou dlažbou. Na pravém břehu na vtoku je opěrná zeď. V rámci stavby mostu bude koryto potoka Žabinec dotčeno pouze v nejnutnějším rozsahu v délce 31,15 m. Šířka dna v místě mostu bude sjednocena na 3,00 m, v podélném směru bude koryto v nezbytném rozsahu srovnáno a v blízkosti mostu bude upraveno opevnění tak, aby byla chráněna spodní stavba mostu.
Součástí stavby bude rovněž MK50b Škubňa 18. Jedná se o opravu povrchu místní komunikace. Je nutné provést odfrézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50mm. Současně bude provedeno odstranění bláta a nánosu z povrchu komunikace. Následně se provede spojovací postřik a nová obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50mm. Na závěr bude provedeno zalití styčných spár a obnovení nezpevněné krajnice v tl. 100mm a šířce 0,25m. Touto úpravou nedojde k rozšíření ani výškové úpravě stávající komunikace. Celková délka obnovované místní komunikace je 210m.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00000546

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7 Stavební práce CPV 45221119-9 Stavební úpravy při rekonstrukci mostů CPV 45221110-6 Výstavba mostů CPV 45221111-3 Výstavba silničních mostů CPV 44212120-6 Mostní konstrukce CPV 45300000-0 Stavební montážní práce CPV 45213300-6 Stavby slouží

Místo plnění veřejné zakázky

pozemky parc. č. 4405/1, 4406/4, 4443/1, 4444/11, 4444/12, 4444/13, 4447/1,4447/2, 4449 a 4483, 4478, 4477, kat. území Bystřice nad Olší (616923), seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby viz Příloha č. 5 – Projektová dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 435 630,10 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 1. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 1. 2023

Lhůta pro podání nabídek

1. 2. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marian Razima

Kontaktní e-mail: marian.razima@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 731 187 976

Kontaktní datová schránka: trbax88

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce mostu Škubňa 18.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap