Obnova místní komunikace - oprava přednádražního prostoru v Bystřici

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova místní komunikace - oprava přednádražního prostoru v Bystřici zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova místní komunikace - oprava přednádražního prostoru v Bystřici

Předmět veřejné zakázky

Konkrétně se jedná o rekonstrukci stávající místní komunikace, její usměrnění včetně vytvoření obratiště pro autobusy, přilehlých chodníků, autobusové zastávky a výstavby parkovacích míst v lokalitě u vlakového nádraží v obci Bystřice, a to od napojení na silnici III/01144 po konec vlakového nádraží. Včetně rekonstrukce kanalizace, vybavení mobiliářem a ochranou stávajících kabelu a sadových úprav.

Veřejná zakázka probíhá v rámci projektu „Obnova místní komunikace - úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, který je předložen ke spolufinancování z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora rozvoje regionů 2021, z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00005785

Poznámka

Nabídky včetně všech náležitostí, příloh a dokladů k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace je dodavatel povinen podat elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) na adrese https://nen.nipez.cz/ dle tam uvedených podmínek a pokynů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bystřice (okres Frýdek-Místek), seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby viz Příloha č. 5 – Projektová dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 257 083,92 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

23. 4. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marian Razima

Kontaktní e-mail: marian.razima@hrat.org

Kontaktní telefon: 731187976

Kontaktní datová schránka: trbax88

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova místní komunikace - oprava přednádražního prostoru v Bystřici.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap