Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spojené s výstavbou dvou úseků chodníků u stadionu s veřejným osvětlením a přechody. Projekt řeší vybudování dvou úseků chodníků podél místní komunikace č. 11b včetně vybudováni 1 přechodu pro chodce, 1 místa pro přecházeni (u chodníku č. 1), rekonstrukce 1 přechodu pro chodce (u chodníku č. 2) a řešeni veřejného osvětleni.

O financování předmětu veřejné zakázky je žádáno z prostředků IROP přes MAS Jablunkovsko, název projektu „Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016575, proto je zakázka realizována v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Místo plnění veřejné zakázky

obec Bystřice, seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby viz Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 812 370,31 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo včetně příloh 28. 2. 2022 Zobrazit
skutečně uhrazena cena 15. 6. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap