Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka na stavební úpravy a nadstavbu MŠ č.p. 440 v Bystřici zahrnuje část 1 VZ - „Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy“ a část 2 VZ - „Rekonstrukce stávajících rozvodů ve staré části MŠ č.p.440“. Zakázka není dělena na části ve smyslu § 35 a § 101 zákona.

Konkrétně se jedná o zvýšení nedostatečné kapacity MŠ Bystřice s polským jazykem vyučovacím o další třídu a zajištění kvalitních podmínek pro předškolní vzdělávání v obci Bystřice prostřednictvím rekonstrukce nadstavby současného objektu MŠ a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Veřejná zakázka zahrnuje nadstavbu přístavby MŠ Bystřice (část 1 VZ), která probíhá v rámci projektu „Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy“ předloženého k spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“) reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009965 a stavební úpravy včetně oprav zdravotechnických a elektro instalací ve stávající části budovy (Část 2 VZ).

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00035414

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7 - Stavební práce, CPV 45214200-2 - Stavební úpravy školních budov

Místo plnění veřejné zakázky

Bystřice č.p. 440, pozemek p.č. 1128, k.ú. Bystřice nad Olší

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 556 411,74 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 1. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek

18. 2. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marian Razima

Kontaktní e-mail: marian.razima@hrat.org

Kontaktní datová schránka: trbax88

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap