Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce související s projektem „Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici“ předloženým ke spolufinancování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, reg. č. projektu CZ.1.10/3.2.00/05.01316.
Konkrétně dojde se jedná o demontáž stávajících a zhotovení nových vstupních schodišť, dispoziční změny vybraných místností s doplněním vodorovných nosných konstrukcí a konstrukcí nutných k zachování statické stability, výměna, doplnění a sanace podlah a vnitrních schodišť, sanace, úpravy a doplnění povrchu sten a stropu. Součástí předmětu plnění je rovněž rekonstrukce elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), rekonstrukce zdravotechniky (voda, kanalizace), zpevněné plochy (úprava prilehlé venkovní plochy).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

360574

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Bystrice c.p. 366, k.ú. Bystrice nad Olší parc. c. 1130

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 823 702,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 888 737,- bez DPH (5 915 372,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 599 897,- bez DPH (5 565 875,37 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

27. 5. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.; Družstevní 294, 739 61 Třinec

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Juřena

Kontaktní e-mail: jan.jurena@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 733125422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Beskydská stavební, a.s. (28618891) Dodavatel 5 915 372,- Kč vč. DPH
4 888 737,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ALCAM PROFI, s.r.o. (25397141)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap