Provoz sběrného dvora

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Provoz sběrného dvora zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Provoz sběrného dvora

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provoz sběrného dvora pro obec Bystřici – počet obyvatel k datu 1. 1. 2020 je 5 370. Zadavatel požaduje, aby zařízení bylo ve vzdálenosti maximálně 15 km od hranic obce Bystřice.
Organizace systému provozování sběrného dvora:
Jedná se o systém činností provozovatele, který zabezpečuje veškeré práce související s provozováním sběrného dvora. Veškeré činnosti musí odpovídat požadavkům příslušných legislativních předpisů.

Předmětem veřejné zakázky je:
- zřízení sběrného dvora ve vzdálenosti max. 15 km od hranic obce, vybavení potřebnými kontejnery, manipulační technikou a havarijními prostředky pro případ havárie (na vlastní náklady provozovatele),
- zajištění jeho provozu za účelem přechodného skladování komunálních odpadů zejména objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu, vytříděného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, dřeva, pneumatik a stavebních odpadů,
- vedení evidence o všech odpadech přijatých v zařízení, včetně odpadů a elektrozařízení, které podléhají zpětnému odběru,
- organizování osvětové činnosti ve sběrném dvoře.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90511000

Místo plnění veřejné zakázky

obec Bystřice nebo max. 15 km od hranic obce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

500 000,- bez DPH (605 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

716 289,95 bez DPH (866 095,83 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

12. 3. 2020, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Provoz sběrného dvora.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 15. 4. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap