Stavební práce projektu „Slezské Beskydy - společné dědictví“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební práce projektu „Slezské Beskydy - společné dědictví“ zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební práce projektu „Slezské Beskydy - společné dědictví“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Předmětem díla je zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení uvedené veřejné zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad. Stavební práce zahrnují rekonstrukci části přízemí a celého podkroví budovy č.p. 276 v Bystřici za účelem zřízení informačního centra s příslušenstvím v přízemí budovy a muzea s prostory pro stálou expozici a prostory pro tematické akce v podkroví budovy. Součástí stavebních prací je úprava vstupu a vnitřních komunikačních ploch pro bezbariérové zpřístupnění prostoru budovy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45212300-9; 45261000-4; 45310000-3; 45300000-0; 45430000-0; 45321000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bystřice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 568 348,03 bez DPH (20 047 701,12 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Josef Alexander Matera

Kontaktní e-mail: josef.matera@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 734 442 103

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební práce projektu „Slezské Beskydy - společné dědictví“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební práce projektu „Slezské Beskydy - společné dědictví“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HAMPR a.s. (61859362) Dodavatel 15 451 501,21 Kč vč. DPH
12 769 835,71 Kč bez DPH
NOSTA, s.r.o. (47671416) Uchazeč 19 178 500,- Kč vč. DPH
15 850 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap