Rekonstrukce mostu ev.č. 18 – 7 v Bystřici pod Bowlingem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce mostu ev.č. 18 – 7 v Bystřici pod Bowlingem zadávané zadavatelem Obec Bystřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bystřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce mostu ev.č. 18 – 7 v Bystřici pod Bowlingem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí mostu na lávku pro pěší v Bystřici. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu NK a nutnosti zachovat propojení obou břehů toku, byl ze strany investora vznesen požadavek na rekonstrukci mostu.
Účelem nové lávky je propojení místních komunikací vedoucích po obou březích vodního toku Hluchová.
Most ev.č. 18-7 na místní komunikaci v obci Bystřice přes potok Hluchová je jednopólový délka přemostění je 15m a šířce vozovky 3 m. Most je ve velmi špatném stavebním stavu a má nízkou zatížitelnost - Vn =0,7 t. Most bude odstraněn a nahrazen novou lávkou.
Předmětem zakázky je stavba nové lávky v místě mostu stávajícího. Původní mostní konstrukce bude demontována. Na obou březích budou ponechány opěry původního stavu mostu. Nová lávka bude jednopólová s 2 hlavními nosníky I 500. Nosníky jsou spojené 9příčníky I 140 a 3 podélníky I 140.
Součástí stavby bude i úprava nájezdů na obou březích.

Externí odkaz na bližší informace

NEN Nipez - N006/23/V00000727

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221111-3

Místo plnění veřejné zakázky

Bystřice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 069 769,47 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 729 180,86 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Hana Pilková

Kontaktní e-mail: hana.pilkova@bystrice.cz

Kontaktní telefon: 731158313

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce mostu ev.č. 18 – 7 v Bystřici pod Bowlingem.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 17. 3. 2023 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap