Fond dalšího vzdělávání

Sídlo zadavatele

Na Maninách 20, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00405698

Www stránky zadavatele

http://fdv.mpsv.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://fdv.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/fond-dalsiho-vzdelavani_935/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

213916

Název elektronického tržiště

Gemin

Adresa elektronického tržiště (URL)

https://www.gemin.cz/profil/fond-dalsiho-vzdelavani

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Fond dalšího vzdělávání. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Alternativní způsoby a změny ve financování osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby Zobrazit
Analýza nabídky akreditovaných vzdělávacích programů Zobrazit
Audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ Zobrazit
Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce Zobrazit
Dodávka tonerů Zobrazit
Dodávky ICT (5. vypsání) Zobrazit
Dodávky kancelářského nábytku Zobrazit
Dodávky kancelářských potřeb II. Zobrazit
Dodávky mobilních telefonů II Zobrazit
Dodávky notebooků včetně příslušenství 2014 Zobrazit
Hygienické potřeby Zobrazit
Infrastruktura FDV II. Zobrazit
Kancelářské potřeby Zobrazit
Konferenční servis Zobrazit
Nákup inzerce v tisku a online médiích II. Zobrazit
Nákup notebooků Zobrazit
Navýšení kapacity informačního systému SEP prezentovaném na webovém portálu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Zobrazit
Notebooky a mobilní zařízení 2015 Zobrazit
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané Zobrazit
Poštovní služby II. Zobrazit
Poštovní služby IV. Zobrazit
Pracovní diagnostika II. Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách v projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tištěných, online médiích a outdoorových plochách Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů III. Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup tiskovin II. Zobrazit
Rámcová smlouva na poskytování překladatelských, textových a tlumočnických služeb Zobrazit
Servery 2014 Zobrazit
Spotřební materiál do tiskáren 2014 Zobrazit
Stravenky pro cílovou skupinu projektů „Stáže ve firmách“ a „Stáže ve firmách II“ Zobrazit
Studie možností návratu osob pečujících na trh práce, včetně výzkumu postojů zaměstnavatelů Zobrazit
Technika pro realizační tým II. Zobrazit
Tiskárny 2014 Zobrazit
Tisková a on-line reklama Zobrazit
Tiskové služby Zobrazit
Vybudování informačního systému a webových stránek Zobrazit
Vytvoření webového portálu projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání - dodatek č. 1 Zobrazit
Vytvoření webových stránek v projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí Zobrazit
Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu "Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti" Zobrazit
Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečovatelů“ Zobrazit
Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV Zobrazit
Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV Zobrazit
Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV Zobrazit
Zajištění E-learningové platformy pro provoz e-learningového kurzu pro cílovou skupinu projektu „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“ II. Zobrazit
Zajištění individuálního poradenství pro cílovou skupinu projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Zobrazit
Zajištění služeb public affairs v projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Zobrazit
Zajištění úklidových služeb Zobrazit
Zajištění vzdělávání pracovníků veřejné správy, včetně zpracování vstupní analýzy, vzdělávacího modulu a školicích materiálů Zobrazit
Zajištění vzdělávání pracovníků veřejné správy, včetně zpracování vstupní analýzy, vzdělávacího modulu a školicích materiálů II. Zobrazit
Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Fond dalšího vzdělávání. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Dodávky ICT Zobrazit
Dodávky ICT (4. vypsání) Zobrazit
Dodávky ICT (druhé) Zobrazit
Dodávky kancelářských potřeb Zobrazit
Dodávky notebooků včetně příslušenství 2013 Zobrazit
Dotazníkové šetření na téma zjištění úrovně finanční gramotnosti Zobrazit
Kancelářské vybavení pro realizační tým Zobrazit
Konferenční servis Zobrazit
Koordinační služby informačních a PR aktivit Zobrazit
Nákup inzerce v tisku a online médiích Zobrazit
Nákup inzerce v tisku a online médiích Zobrazit
Poradenské služby v oblasti sociální péče Zobrazit
Poradenské služby v oblasti veřejných zakázek Zobrazit
Poštovní služby Zobrazit
Poštovní služby III. Zobrazit
Pracovní diagnostika Zobrazit
Právní služby Zobrazit
Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup tiskovin Zobrazit
Služby vytvoření a provozu informačního systému pro projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Zobrazit
Stravenky pro cílovou skupinu projektu Zobrazit
Tvorba TV minipořadů a rozhlasových spotů + zajištění prostoru v TV a rozhlasu Zobrazit
Vytvoření obsahu e-learningových kurzů Zobrazit
Vytvoření webového portálu projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Zobrazit
Vytvoření webových stránek v projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí Zobrazit
Vytvoření webových stránek v projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí Zobrazit
Zajištění LMS a e-learningové platformy Zobrazit
Zajištění personální a mzdové agendy FDV Zobrazit
Zajištění úklidových služeb Zobrazit
Zajištění vozového parku FDV Zobrazit
Závěrečný audit projektů spolufinancovaných z OP VK a OP LZZ Zobrazit
Závěrečný audit projektů spolufinancovaných z OP VK a OP LZZ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap