Nákup inzerce v tisku a online médiích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup inzerce v tisku a online médiích zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup inzerce v tisku a online médiích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro zpracování návrhu a realizaci informační a propagační kampaně projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ (dále také jen „projekt“), kdy tato kampaň si klade za cíl informovat občany České republiky o dalším vzdělávání formou výkonu stáží ve firmách, popularizovat další vzdělávání jako jeden z možných nástrojů pro konkurenceschopnost na trhu práce a motivovat jednotlivce k účasti v projektu.
Součástí předmětu plnění je vypracování návrhu podrobného časového plánu a realizace mediální kampaně zahrnující zejména následující činnosti:
a) návrh nejefektivnějšího mediálního mixu pro celé období i vůči všem identifikovaným skupinám a cílům. Alokace peněz mezi jednotlivá média, s důrazem na maximální využití synergie a dosažení efektivity mediálního mixu, návrhy detailních plánů mediálních aktivit pro každý typ média na celé období kampaně;
b) nákup mediálního prostoru pro zajištění informační a komunikační kampaně projektu, a to včetně tzv. 5 výstupů;
c) návrh vyhodnocení kampaně;
d) zpracování a výrobu tiskových podkladů a internetových bannerů dle požadavků Zadavatele.
S vybraným uchazečem bude pro účely plnění této veřejné zakázky uzavřena smlouva o dílo (dále také jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo bude poskytování služeb blíže vymezených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000014

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

241749

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

030/039/2012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79342200-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Hlavní město Praha, sídlo Zadavatele na adrese Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, sídlo vybraného uchazeče, případně jiné místo v rámci České republiky mimo území Hl. města Prahy stanovené Zadavatelem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 260 000,- bez DPH (1 252 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 12. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 12. 2012

Lhůta pro podání nabídek

6. 2. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: vedoucí oddělení publicity projektů

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Arnoldová

Kontaktní e-mail: martina.arnoldova@fdv.mpsv.cz

Kontaktní telefon: +420 277 277 070

Kontaktní datová schránka: hxu5e9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup inzerce v tisku a online médiích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 15. 4. 2013 Zobrazit
zadávací dokumentace 21. 12. 2012 Zobrazit
dodatečné informace 31. 1. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap