Nákup inzerce v tisku a online médiích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup inzerce v tisku a online médiích zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup inzerce v tisku a online médiích

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 zákona rozdělena na dvě dílčí části, a to:
část A) Zajištění realizace informační a propagační kampaně projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. S vybraným dodavatelem bude v rámci této části veřejné zakázky uzavřena smlouva o dílo.
část B) Zajištění nákupu mediálního prostoru v tištěných médiích v průběhu projektů „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ a „Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje zaměstnanosti“. S vybraným dodavatelem bude v rámci této části veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku pro jednu či obě části veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000011

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

227142

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

015/022/2012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79342200-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Hlavní město Praha, sídlo Zadavatele na adrese Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, sídlo vybraného uchazeče, případně jiné místo v rámci České republiky mimo území Hl. města Prahy stanovené Zadavatelem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 330 000,- bez DPH (7 596 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 8. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 8. 2012

Lhůta pro podání nabídek

8. 10. 2012, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: oddělení PR a publicity

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Vostrá, DiS.

Kontaktní e-mail: lenka.vostra@fdv.mpsv.cz,

Kontaktní telefon: +420 277 277 070.

Kontaktní datová schránka: hxu5e9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup inzerce v tisku a online médiích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 3. 8. 2012 Zobrazit
přílohy 3. 8. 2012 Zobrazit
dodatečné informace 25. 9. 2012 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 6. 2. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap