Právní služby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Právní služby zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Právní služby

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb a právního poradenství související s činností Zadavatele, a to zejména s realizací projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/41.0001 financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 41 OP VK) a s budoucí realizací Zadavatelem blíže nespecifikovaných projektů spolufinancovaných z OP LZZ. Bude se zejména jednat o komplexní právní zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; komplexní právní poradenství, a to včetně přípravy podkladů a právních stanovisek; poskytování právních konzultací, účastí a zastupování Zadavatele při jednáních, přípravě a posuzování návrhů smluv, zejména v oblasti zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 372/2011 Sb. a jiných právních předpisů. S vybraným uchazečem bude pro účely plnění veřejné zakázky uzavřena obdoba rámcové smlouvy ve smyslu § 11 ve vazbě na § 92 zákona (dále jen „rámcová smlouva“). Rámcová smlouva bude konstruována tak, aby obsahovala veškeré podmínky plnění veřejné zakázky ve vztahu ke svému obsahu. Rozsah požadovaných služeb bude vycházet z aktuálních potřeb Zadavatele, které bude Zadavatel detailně specifikovat v jednotlivých dílčích objednávkách. Při plnění veřejné zakázky budou vybranému uchazeči průběžně zadávány Zadavatelem či jeho zástupcem jednotlivé úkoly a pokyny. Zadavatel předpokládá celkový rozsah činnosti za celou dobu plnění veřejné zakázky cca. 400 hodin.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

760 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

. bez DPH (457 381,50 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Právní služby.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 23. 8. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap