Poradenské služby v oblasti veřejných zakázek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poradenské služby v oblasti veřejných zakázek zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poradenské služby v oblasti veřejných zakázek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování odborných poradenských služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ (výzva č. 41 OP VK), registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/41.0001 a dále v rámci blíže nespecifikovaných projektů financovaných z OP LZZ Zadavatelem teprve v budoucnu realizovaných.
Předmětem plnění je závazek dodavatele poskytnout Zadavateli odbornou podporu při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů a projektových záměrů připravovaných a realizovaných Zadavatelem. Cílem a účelem veřejné zakázky je zajistit a poskytovat odbornou podporu zaměstnancům či pracovníkům Zadavatele při zadávání veřejných zakázek dle ZVZ či mimo řežim ZVZ a při řešení otázek a problémů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek obecně (dále též jen „odborná problematika“).

Plnění veřejné zakázky bude spočívat zejména v/ve:
• konzultacích odborné problematiky pro pracovníky Zadavatele,
• účasti na jednáních, jejichž předmětem je odborná problematika,
• výkladu odborné problematiky zaměstnancům/pracovníkům Zadavatele,
• zpracování odborných stanovisek a podkladů k dílčím otázkám a aspetkům v oblasti odborné problematiky,
• zajištění jakýchkoliv úkonů a/nebo zastoupení Zadavatele (vč. komplexní administrace zadávacích či výběrových řízení) v souvislosti a při zadávání veřejných zakázek v zadávacích řízeních dle ZVZ nebo při realizaci veřejných zakázek mimo zadávací řízení (zejm. veřejných zakázek malého rozsahu) a/nebo podpora Zadavatele při takové činnosti vykonávané samotným Zadavatelem.
Dále souhrnně také jen „poradenské služby“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

. bez DPH (598 101,88 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poradenské služby v oblasti veřejných zakázek.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 6. 8. 2012 Zobrazit
Dodatek č. 1 18. 3. 2013 Zobrazit
Dodatek č. 2 7. 3. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap