Tisková a on-line reklama

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tisková a on-line reklama zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tisková a on-line reklama

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je návrh vizuálního a grafického řešení kampaně a dodání inzerce v tisku a online médiích v rámci propagační kampaně projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“, která si klade za cíl informovat širokou veřejnost České republiky o existenci, průběhu a výsledcích Projektu. Dalším cílem je motivovat cílovou skupinu projektu k účasti v něm a působit na změnu společenských postojů v problematice zaměstnávání OZP/OZZ.
Cílem projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením je zlepšení postavení OZP/OZZ na trhu práce. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání OZP/OZZ zaměstnanců
a současně na motivaci všech zaměstnavatelů, kteří tyto osoby dosud nezaměstnávají,
k aplikování společenské odpovědnosti ve vztahu k OZP/OZZ. Projekt má posílit sebevědomí a sebevnímání OZP/OZZ zaměstnanců na trhu práce a tím zvýšit jejich atraktivitu a orientaci na trhu práce.
Zaměstnavatelům, kteří OZP/OZZ zaměstnávají, projekt nabízí možnost získat finanční prostředky na komplexní vzdělávání svých zaměstnanců se zdravotním postižením. Všem zaměstnavatelům, bez ohledu na to, zda OZP/OZZ zaměstnávají či nezaměstnávají, projekt umožňuje prostřednictvím auditů vhodných pracovních pozic, identifikovat pracovní místa vhodná pro OZP/OZZ. Zároveň bude všem zaměstnavatelům, kteří projeví zájem, nabízeno školení a poradenství pro personalisty v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ.
U nákupu inzerce v tištěných a online médiích uchazeč nabídne ceny vybraných formátů inzerce v médiích s požadovanou čteností v případě tištěných médií a minimálními RU (reálnými uživateli) v případě online inzerce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

369456

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Reklamní kampaně, 79341400-0; Propagační služby 79342200-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění bude sídlo zadavatele, sídlo vybraného uchazeče a v rámci plnění požadované inzerce celé území ČR.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 031 947,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 4. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Fond dalšího vzdělávání

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jan Vodička

Kontaktní e-mail: jan.vodicka@fdv.mpsv.cz

Kontaktní telefon: 775 779 683

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tisková a on-line reklama.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap