Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení a poskytování informační podpory pro Znalostní bázi dalšího profesního vzdělávání (dále jen „Znalostní báze DPV“). Znalostní báze DPV se stane nástrojem pro management znalostí a podporu týmové spolupráce, který bude poskytován formou služby (SaaS) pro projekt Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, registrační číslo: CZ.1.04/2.2.00/11.00017 (dále také jen „Projekt“) financovaného z ESF a státního rozpočtu, resp. Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Služba v sobě zahrnuje poskytování webové aplikace, její rozvoj a optimalizaci dle potřeb zadavatele, kompletní zajištění provozu na technických prostředcích uchazeče, uživatelskou podporu, dohled a relevantní dokumentaci po dobu trvání projektu, tj. do 30. 6. 2015, a po dobu 5 let po skončení projektu, tj. od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Předpokládaný počet uživatelů je v řádech od několika stovek až po několik tisíc.

Poznámka

Podle § 71 odst. 6 písm. c) zadavatel uchazeče informuje, že:
1. zrušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona,
2. předchozí zadávací řízení byla zveřejněná v souladu s ustanovením § 38 zákona:
- první vyhlášení dne 12.09.2014 - odeslaná výzva 7 zájemcům a zveřejnění na profilu zadavatele https: http://fdv.profilzadavatele.cz/
- druhé vyhlášení dne 21.11.2014 – odeslaná výzva 5 zájemcům a zveřejnění na profilu zadavatele https: http://fdv.profilzadavatele.cz/
3. ke změnám původních zadávacích podmínek nedošlo, vyjma úprav dílčích lhůt plnění ve smyslu možnosti zajištění realizace dílčích částí plnění do konce trvání předmětného projektu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000034

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

355366

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

32/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72230000-6; 72413000-8;

Místo plnění veřejné zakázky

Praha, v sídle zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 115 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 114 995,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

9. 1. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Fond dalšího vzdělávání

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jan Vodička

Kontaktní e-mail: jan.vodicka@fdv.mpsv.cz

Kontaktní telefon: +420 775 779 683

Kontaktní datová schránka: hxu5e9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap