Audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky bude realizace bezplatných auditů vhodných pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) a osoby se zdravotním znevýhodněním (dále jen „OZZ“) u celkového počtu 60ti zaměstnavatelů. Audity budou realizovány přímo na pracovišti u jednotlivých zaměstnavatelů v regionech České republiky. Součástí auditu bude i poskytování bezplatného individuálního poradenství pro zaměstnavatele v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ. Nejedná
se o audit v širokém smyslu slova, ale o specifický a úzce pojatý proces zaměřený na identifikaci pracovní pozice vhodné pro OZP/OZZ.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000038

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

365558

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

58/20/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Provádění interních auditů - 79212200-5; Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů - 79414000-9; Nábor zaměstnanců - 79600000-0; Profesní poradenství - 79634000-7; Umísťování pracovníků - 79610000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění bude sídlo zadavatele, které je na adrese Na Maninách 20,170 00 Praha 7, dále sídlo vybraného uchazeče a sídla auditovaných zaměstnavatelů na celém území ČR.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

. bez DPH (285 560,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

8. 11. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Lenka Lelitovská

Kontaktní e-mail: lenka.lelitovska@fdv.mpsv.cz

Kontaktní telefon: +420 776 514 419

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap