Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení a poskytování informační podpory pro Znalostní bázi dalšího profesního vzdělávání (dále jen „Znalostní báze DPV“). Znalostní báze DPV se stane nástrojem pro management znalostí a podporu týmové spolupráce, který bude poskytován formou služby (SaaS) pro projekt Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, registrační číslo: CZ.1.04/2.2.00/11.00017 (dále také jen „Projekt“) financovaného z ESF a státního rozpočtu, resp. Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Služba v sobě zahrnuje poskytování webové aplikace, její rozvoj a optimalizaci dle potřeb zadavatele, kompletní zajištění provozu na technických prostředcích uchazeče, uživatelskou podporu, dohled a relevantní dokumentaci po dobu trvání projektu, tj. do 30. 6. 2015, a po dobu 5 let po skončení projektu, tj. od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Předpokládaný počet uživatelů je v řádech od několika stovek až po několik tisíc.
Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 1 Návrh smlouvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000025

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

23/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72230000-6 Vývoj programového vybavení na zakázku

Místo plnění veřejné zakázky

Hlavní město Praha, sídlo zadavatele, sídlo poskytovatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 115 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

16. 10. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jan Vodička

Kontaktní telefon: +420 775 779 683

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap