Vytvoření webových stránek v projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vytvoření webových stránek v projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vytvoření webových stránek v projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, provoz, údržba a rozvoj webových stránek projektu SEKO (dále také jen „Projekt“), včetně zajištění související uživatelské podpory.
V rámci plnění veřejné zakázky uchazeč zajistí:
A. Vytvoření webových stránek, včetně dodávky redakčního systému Projektu, dle detailní specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, zahrnující:
• pilotní nasazení redakčního systému, vytvoření a provoz statické části webových stránek v datovém centru (hostingu) uchazeče po celou dobu trvání Projektu. Zadavatel si vyhrazuje právo na součinnost uchazeče při migraci webových stránek na prostředky Zadavatele v průběhu Projektu, nejpozději však při jeho ukončení.
• implementaci redakčního systému a webových stránek v plném rozsahu dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace v datovém centru Zadavatele,
• školení správců webových stránek.
B. Provoz webových stránek:
• v pilotním režimu v datovém centru (hostingu) uchazeče.
C. Údržba a uživatelská podpora webových stránek:
• v pilotním režimu v datovém centru (hostingu) uchazeče,
• zajištění servisní podpory provozu webových stránek v datovém centru Zadavatele,
• zajištění uživatelské podpory administrátorů systému.
D. Zajištění rozvoje
• Zajištění dílčích úprav řešení dle potřeb Zadavatele v průběhu provozu webových stránek v rozsahu nabídnutém uchazečem.
E. Zajištění domény dle požadavků Zadavatele po celou dobu projektu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000018

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

240031

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

023/032/2012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72413000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Hlavní město Praha, sídlo Zadavatele, dále sídlo uchazeče nebo jiné místo v České republice určené Zadavatelem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

200 000,- bez DPH (240 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 10. 2012

Lhůta pro podání nabídek

8. 11. 2012, 14:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Hajná

Kontaktní e-mail: martina.hajna@fdv.mpsv.cz

Kontaktní telefon: +420777492498

Kontaktní datová schránka: hxu5e9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vytvoření webových stránek v projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 23. 10. 2012 Zobrazit
dodatečné informace 5. 11. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap