Konferenční servis

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Konferenční servis zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Konferenční servis

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy ve smyslu ustanovení § 89 a násl. zákona s jedním uchazečem.
Předmětem „dílčích“ veřejných zakázek, zadávaných na základě uzavřené rámcové smlouvy (dále jen „dílčí zakázky“), bude příprava a realizace konferencí a dalších obdobných akcí. V rámci plnění předmětu dílčí zakázky bude vybraný uchazeč povinen komplexně zajistit celou organizaci dané akce pro určený počet účastníků, kdy organizační zajištění bude zahrnovat zejména:
• přípravy akce,
• samotného průběhu akce,
• vyhodnocení a uzavření všech činností souvisejících s akcí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000020

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

228434

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

025/034/2012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

55120000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Hlavní město Praha, sídlo Zadavatele na adrese Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, sídlo vybraného uchazeče, případně jiné místo v rámci České republiky mimo území Hl. města Prahy stanovené Zadavatelem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 750 000,- bez DPH (4 500 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 11. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 11. 2012

Lhůta pro podání nabídek

4. 1. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: oddělení publicity projektů

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jitka Fojtíková

Kontaktní e-mail: jitka.fojtikova@fdv.mpsv.cz

Kontaktní telefon: +420 277 277 070

Kontaktní datová schránka: hxu5e9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Konferenční servis.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 8. 11. 2012 Zobrazit
dodatečné informace 13. 12. 2012 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 5. 2. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap