Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách v projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách v projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí zadávané zadavatelem Fond dalšího vzdělávání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Fond dalšího vzdělávání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách v projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v rámci propagační kampaně projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ (dále jen „projekt“), která si klade za cíl informovat širokou veřejnost České republiky o existenci, průběhu a výsledcích projektu.
Veřejná zakázka je rozdělena na tři části dle ustanovení § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé (některou) části veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

402899

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

33/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79342200-5 Propagační služby; 79341400-0 Reklamní kampaně

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění bude sídlo zadavatele, sídlo vybraného uchazeče a v rámci plnění požadované inzerce celé území ČR

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 549 335,- bez DPH (3 084 695,35 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

4. 5. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jan Vodička

Kontaktní e-mail: jan.vodicka@fdv.mpsv.cz

Kontaktní telefon: +420 775 779 683

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách v projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap