Dodávka zemního plynu pro rok 2023

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka zemního plynu pro rok 2023 zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka zemního plynu pro rok 2023

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dodávky sjednaného množství zemního plynu do 8 odběrných míst zadavatele a zajištění distribuce plynu pro kalendářní rok 2023.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Při citaci zákona či jeho jednotlivého ustanovení se míní použití zákona o zadávání veřejných zakázek, tento se použije pouze podpůrně pro případné upřesnění dotčeného textu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09123000-7

Místo plnění veřejné zakázky

odběrná místa zadavatele(příloha č. 3 zadávací dokumentace)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 960 000,- Kč bez DPH bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 7. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 7. 2022

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2022, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PUKONELA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zbyněk Cupák

Kontaktní e-mail: cupak@pukonela.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka zemního plynu pro rok 2023.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap