ČOV Holešov – III.etapa – Oprava dosazovacích nádrží

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ČOV Holešov – III.etapa – Oprava dosazovacích nádrží zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ČOV Holešov – III.etapa – Oprava dosazovacích nádrží

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení opravy stávajících dosazovacích nádrží a čerpací stanice vratného kalu.Dojde k celkové opravě stavebních konstrukcí a k opravě nebo instalaci nového technologického vystrojení. Součástí dosazovacích nádrží je čerpací stanice kalu a vystupující nadzemní část přilehlého instalačního kolektoru. Rozsah stavebních prací je patrný z projektové dokumentace zpracované obchodní společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, pod zak.č.: 3A151312.52.C01, která tvoří součást zadávacích podmínek.

Poznámka

Podlimitní sektorová VZ mimo režim ZZVZ

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

ČOV Holešov

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2019

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ČOV Holešov – III.etapa – Oprava dosazovacích nádrží.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací podmínky 6. 5. 2019 Zobrazit
Smlouva o dílo 11. 7. 2019 Zobrazit
Harmonogram postupu prací 11. 7. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 25. 6. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap