Kanalizace a ČOV Střílky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Střílky zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Střílky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace, pochycení stávajících stok, vybudování 12 odlehčovacích komor a nové ČOV v obci Střílky ve Zlínském kraji, k.ú. 757861. Projektem jsou nově navržené kanalizační stoky v délce cca 3 000 m a nová ČOV s kapacitou 800 EO. V návrhu technického řešení je zvolena technologická linka čištění OV v sestavě mechanického a biologického čištění a kalová koncovka s gravitačním zahuštěním kalu. OV pak povedou přes výpustný objekt do Stříteckého potoka.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000014

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2019-015949

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

70 318 803,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

23. 8. 2019, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Bc. Milan Konečný

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Bc. Milan Konečný

Kontaktní e-mail: konecny@mcgreen.cz

Kontaktní telefon: +420 605201156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Střílky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap