Odběr kalů z čistíren odpadních vod

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odběr kalů z čistíren odpadních vod zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odběr kalů z čistíren odpadních vod

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odběr, převzetí do vlastnictví a využití nebo likvidace anaerobně stabilizovaného, odvodněného kalu z čištění komunálních odpadních vod z čistíren odpadncích vod ve správě VaK Kroměříž , a.s., a to včetně naložení a dopravy kalu do zařízení odběratele odpadů, schváleného příslušnými úřady dle § 14, odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.
Předpokládané množství a technické parametry kalů tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Poznámka

Jedná se o podlimitní sektorovou veřejnou zakázku mimo režim ZZVZ.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000033

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

ČOV ve správě VaK Kroměříž - viz zadávací podmínky.

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídek

17. 10. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PUKONELA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zbyněk Cupák

Kontaktní e-mail: cupak@pukonela.cz

Kontaktní telefon: 731158559

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odběr kalů z čistíren odpadních vod.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 30. 9. 2019 Zobrazit
Technické podmínky 30. 9. 2019 Zobrazit
Smlouva o odběru kalů 7. 11. 2019 Zobrazit
Smlouva o odběru kalů dodatekč.1 14. 11. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap