„Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bystřice pod Hostýnem“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bystřice pod Hostýnem“ zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bystřice pod Hostýnem“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zkapacitnění stávajícího nenahraditelného vodovodního přivaděče, který dopravuje vodu z Kroměřížska a Holešovska, přes VDJ Žopy, dále přes čerpací stanici Hlinsko p/H do VDJ Končiny nad městem Bystřice pod Hostýnem.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této kvalifikační dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000023

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Žopy, Dobrotice, Jankovice u Holešova, Chomýž, Hlinsko pod Hostýnem, Bílavsko, Bystřice pod Hostýnem, blíže viz projektová dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

115 654 514,13 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

2. 7. 2021, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bystřice pod Hostýnem“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 10. 9. 2021 Zobrazit
Podepsaná smlouva o dílo 10. 9. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap