Přístavba komory vodojemu Prusinovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba komory vodojemu Prusinovice zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba komory vodojemu Prusinovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace přístavby komory vodojemu 150 m3 Prusinovice. Ke stávajícímu vodojemu Prusinovice bude postavena nová akumulační nádrž 150 m3. Nádrž lze osadit pouze zrcadlovitě ke stávající akumulační nádrži s využitím stávající armaturní komory jako střední. Akumulační nádrž bude obdélníkového půdorysu s hladinou a dnem přizpůsobena stávající akumulaci. U stávající armaturní komory budou provedeny v souvislosti s připojením nové akumulační nádrže nutné stavební úpravy. V areálu VDJ budou po výstavbě nové komory provedeny nutné terénní úpravy a bude provedeno nové oplocení ve trase stávajícího oplocení. Dále se vybuduje zpevněná plocha ze zámkové dlažby o rozloze 60 m2 a přístupový chodník ze zámkové dlažby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba komory vodojemu Prusinovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Uzavřená smlouva 23. 8. 2012 Zobrazit
Příloha uzavřené smlouvy 23. 8. 2012 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 24. 8. 2012 Zobrazit
Dodatek ke Smlouvě 3. 10. 2013 Zobrazit
Informace o uhrazené ceně 20. 10. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap