Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky.
Stavební objekt SO 01 Kanalizace v sobě zahrnuje výstavbu jednotlivých kanalizačních stok včetně souvisejících objektů na stokové síti – gravitačních stok a výtlačného potrubí. SO 02 zahrnuje realizaci čerpací stanice ČS1. SO 03 zahrnuje realizaci čerpací stanice ČS2. V dalších stavebních objektech jsou zahrnuty práce na komunikacích, terénní úpravy, oplocení, zpevněné plochy, elektrotechnická část, aj.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000026

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 370618

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

7. 2. 2014, 08:30:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap