Oprava kanalizace Kvasice ulice Horní

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava kanalizace Kvasice ulice Horní zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava kanalizace Kvasice ulice Horní

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení opravy kanalizace v obci Kvasice - ulice Horní.
Jedná se o výstavbu (opravu) stávající kanalizace, která bude jako doposud sloužit k odvedení dešťových a splaškových vod v řešené lokalitě.Kanalizace bude provedena z potrubí plnostěnného, hladkého, barvy oranžové PVC SN12 DN 400 A DN 300, v celkové délce 611,80 m a betonového DN 400 v délce 5 m.
Na odbočky bude použito potrubí z PVC SN 8 DN 150, v celkové délce 257 m. Potrubí je vyráběno v souladu s normou ČSN EN 1401. Na kanalizaci bude osazeno 17 revizních šachet betonových, prefabrikovaných DN 1000. Odbočky budou napojeny na hlavní stoky za pomoci navrtávací odbočné tvarovky s integrovaným kloubovým spojem. Na druhé straně budou odbočky propojeny se stávajícími přípojkami. Dále bude opravena revizní šachta v křižovatce ulic Horní a Kroměřížská, spočívající ve výměně stupadel, poklopu a vyrovnávacích prstenců.

Poznámka

Jedná se o sektorovou podlimitní zakázku mimo režim ZZVZ

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

20190004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Kvasice

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

18. 2. 2019, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava kanalizace Kvasice ulice Horní.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 3. 2. 2019 Zobrazit
Výkaz výměr 3. 2. 2019 Zobrazit
PD 3. 2. 2019 Zobrazit
Smlouva o dílo 3. 2. 2019 Zobrazit
Podepsaná smlouva o dílo 17. 3. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 30. 5. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap