Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín
včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod. Jedná se především o výměnu výtlačného řádu ve
stávající trase a niveletě, obnovu stávajících objektů a obnovu vystrojení v jímacím území.
Realizací stavby dojde k úpravě, ke zkapacitnění prameniště Hulín a ke zvýšení jakosti pitné vody.
Rovněž dojde k výraznému navýšení čerpaného množství vody.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000021

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

prameniště Hulín – katastrální území Hulín, Bílany, Skaštice a Kroměříž

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

66 464 607,91 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

22. 8. 2016, 09:45:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Bc. Milan Konečný

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Milan Konečný

Kontaktní e-mail: konecny@mcgreen.cz

Kontaktní telefon: +420 605 201 156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap