Hydroxid sodný – NaOH, pro ČOV Holešov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hydroxid sodný – NaOH, pro ČOV Holešov zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hydroxid sodný – NaOH, pro ČOV Holešov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou je řádné a včasné splnění dodávky hydroxidu sodného - NaOH, pro ČOV Holešov.
Dodávky NaOH budou realizovány postupně v průběhu roku 2019 v množství požadovaném kupujícím na základě písemného požadavku kupujícího.
Jednotlivé dodávky budou realizovány v množství cca 15 tun na ČOV Holešov, a to včetně manipulace (naplnění úložných nádrží).
Po dobu roku 2019 předpokládá kupující odběr cca 180 t NaOH v 25% koncentraci a 360 t v 30% koncentraci.

Poznámka

Jedná se o sektorovou podlimitní veřejnou zakázku mimo režim ZZVZ.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

20190001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

ČOV Holešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

11. 2. 2019, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hydroxid sodný – NaOH, pro ČOV Holešov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 28. 1. 2019 Zobrazit
Kupní smlouva 28. 1. 2019 Zobrazit
Kupní smlouva 17. 5. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap