Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního sběrače, čistírny odpadních vod a čerpací jímky v Počenicích - Tetěticích. Projektová dokumentace řeší kanalizaci jednotnou, přípojku vody, přípojku nn, zpevněnou komunikaci a vlastní ČOV v Počenicích.
Účelem je svedení zejména odpadních vod splaškových na centrální ČOV, kde dojde k jejich čištění. Kapacita ČOV je navržena pro 800 EO.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000026

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Staveniště se nachází v obci Počenice -Tetětice, k.ú. Počenice a Tetětice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

43 588 473,56 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

1. 12. 2017, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Bc. Milan Konečný

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Bc. Milan Konečný

Kontaktní e-mail: konecny@mcgreen.cz

Kontaktní telefon: 605 201 156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap