Projektová dokumentace akce: Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projektová dokumentace akce: Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace akce: Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace v následujícím rozsahu:
• zajištění podkladů a průzkumů
• dopracování projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
• zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
• výkon inženýrské činnosti (IČ) související s DUR a DSP
• zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
• AD a ostatní související činnost
A to pro stavbu kanalizace a ČOV, která představuje:
• novou splaškovou kanalizaci v délce cca 745 m v profilu DN 250
• novou jednotnou kanalizaci v délce cca 900 m v profilech DN 250 - DN 500
• 10 odlehčovacích komor štěrbinového typu
• 6 čerpacích stanic
• 6 výtlačných řadů o celkové délce cca 3055 m v profilech d 110 - d 225
• mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 1000 EO

Poznámka

Sektorová podlimitní veřejná zaklázka, mimo režim zákona 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Kroměříž

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 470 320,-Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 3. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2022

Lhůta pro podání nabídek

21. 4. 2022, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Vedra

Kontaktní e-mail: vedra@vak-km.cz

Kontaktní telefon: 724 918 791

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projektová dokumentace akce: Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap