Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Zašová

Obec Zašová

Sídlo zadavatele

Zašová 36, Zašová, PSČ 756 51

Zlínský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00304476

Www stránky zadavatele

http://www.zasova.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://zasova.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zasova_522/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

60056132

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Zašová. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Zašová. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Areál kláštera v Zašové - kanalizace pro odvod srážkových vod do retenční nádrže s přepadem do stávající nádrže Zobrazit
Bezbariérový přístup do obecního úřadu v Zašové Zobrazit
Bytový dům Veselá - využití srážkových vod pro veřejnou zeleň Zobrazit
Bytový dům Veselá – sociální a dostupné byty Zobrazit
Chodník Luhy - I. etapa Zobrazit
Chodník v obci Zašová - Luhy II. etapy Zobrazit
Chodník v obci Zašová - příkop Luhy Zobrazit
Chodník v Zašové, místní část Veselá Zobrazit
Chodník Zašová - konečná Zobrazit
Čistá Zašová Zobrazit
Cvičební prostor ZŠ Zašová Zobrazit
Demolice objektu č.p. 41 Zašová Zobrazit
Dodávka kontejnerové sestavy - hřiště Zašová Zobrazit
DPS "Adaptace kláštera v Zašové na komunitní centrum" Zobrazit
Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Zašová Zobrazit
FZŠ - Zašová - Cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
KD Veselá - energeticky úsporná opatření Zobrazit
KIC Zašová - divadelní technika Zobrazit
KIC Zašová - elektroakustika Zobrazit
KIC Zašová - scénické osvětlení Zobrazit
KIC Zašová - scénické osvětlení a elektroakustika Zobrazit
Kompostéry pro Zašovou Zobrazit
Kulturní a informační centrum Zašová Zobrazit
Kulturní a informační centrum Zašová - architektonické vyjádření exteriéru a interiéru stavby Zobrazit
Kulturní dům Veselá - využití srážkových vod pro veřejnou zeleň Zobrazit
Kulturní dům Veselá - využití srážkových vod pro veřejnou zeleň Zobrazit
Mateřská škola - Zašová - zateplení objektu Zobrazit
Mobilní kompostovací zařízení pro obec Zašová a partnerské obce Zobrazit
Modernizace sportovního areálu SDH Veselá - 1.část Zobrazit
MŠ Veselá - energeticky úsporná opatření Zobrazit
MŠ Zašová - přírodní hřiště Zobrazit
Nákup automobilu Ford Ranger Zobrazit
Nákup nového DA pro SDH Zašová Zobrazit
Naše zahrada voní, bzučí, zpívá Zobrazit
Obnova místní komunikace "Ke kostelu" v části Veselá Zobrazit
Obnova místní komunikace v obci Zašová Zobrazit
Opěrná zeď na fotbalovém hřišti z gabionů Zobrazit
Oprava cest: „Horák-Kremlovi“, „Petřek-Martinek“, „Princ“ Zobrazit
Oprava chodníku u bytových domů v Zašové Zobrazit
Oprava chodníku v obci Zašová - U bytovek Zobrazit
Oprava farní zdi v Zašové Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi ve Veselé Zobrazit
Oprava komunikace a parkoviště u bytových domů v Zašové Zobrazit
Oprava komunikace „Nad kostelem“ ve Veselé – část 2 Zobrazit
Oprava komunikací v obci Zašová 2014 Zobrazit
Oprava místní komunikace "U Malíka" Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Zašová Zobrazit
Oprava MK Záhumení - výměna obrub Zobrazit
Oprava zátrže podél komunikace v lokalitě Ráj v obci Zašová - místní části Veselá Zobrazit
Oprava zpevněné plochy u hřbitova v obci Zašová Zobrazit
Pořízení lesního traktoru – obec Zašová Zobrazit
Pořízení vozidla pro svoz BRO v Zašové Zobrazit
Poskytnutí investičního úvěru – KIC Zašová Zobrazit
Prevence a sběr odpadů v Zašové Zobrazit
Prodej dřeva z obecních lesů Zašová - Prodej cca 300 m3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb -1 Zobrazit
Projekční práce "Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové" Zobrazit
Propustek na náhonu Zašová - Luhy Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Zašová - upgrade varovného systému Zobrazit
Rekonstrukce a stavební úpravy zasedací místnosti Obecního úřadu v Zašové včetně vybavení Zobrazit
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Veselá Zobrazit
Rekonstrukce lesní cesty Zobrazit
Rekonstrukce lesní cesty Zobrazit
Rekonstrukce smuteční síně v Zašové Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v MŠ Veselá Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení pro učitele, šatna úklid Zobrazit
Rekonstrukce střešní krytiny sportovní haly v obci Zašová Zobrazit
Rekonstrukce varny MŠ Zašová 1. a 2. etapa Zobrazit
Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště v obci Zašová Zobrazit
Rekonstrukce veřejného prostranství koolem obecního úřadu v Zašové Zobrazit
Restaurování 2 portálů kláštera trinitářů v Zašové Zobrazit
Retenční nádrž Veselá Zobrazit
Revitalizace areálu výletiště obec Zašová - vypracování projektové dokumentace Zobrazit
Revitalizace centra obce - náves Zobrazit
Revitalizace klášterní zahrady Zobrazit
Revitalizace zeleně sídliště - Zašová Zobrazit
Šatny do Kulturního a informačního centra Zašová Zobrazit
Sečení zeleně v obci Zašová Zobrazit
Sečení zeleně v obci Zašová a Veselá Zobrazit
Stavební úpravy a změna využití části objektu KZ ZAšová Zobrazit
Stavební úpravy objektu bývalého DOZP v Zašové č.p. 258, za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů Zobrazit
Veselá I (Zašová) - sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací na parc. č. 6611/1, 910/5, 911/1, 911/2 v okolí objektů č.p. 75 a 146 Zobrazit
Veselá II (Zašová) - sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací v okolí objektu č.p. 65 Zobrazit
Vybavení informačního centra - místnost č. 117 Zobrazit
Vybavení informačního centra - místnost č. 118 Zobrazit
Vybavení informačního centra - místnost č. 119 Zobrazit
Vybavení prostor Kulturního a informačního centra - Zašová Zobrazit
Vybavení prostor Kulturního a informačního centra Zašová Zobrazit
Vybavení sborovny a školního klubu ZŠ Zašová Zobrazit
Vybavení učeben ZŠ Zašová Zobrazit
Vybudování chodníku od návsi k bytovkám Zobrazit
Vybudování školního klubu ZŠ Zašová Zobrazit
Vybudování učeben s bezbariérovým přístupem a rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Zašová - zpracování projektové dokumentace Zobrazit
Vybudování učeben s bezbariérovým přístupem a rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Zašová Zobrazit
Vybudování učeben s bezbariérovým přístupem a rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Zašová Zobrazit
Výměna obrub u silnice III/01876, Zašová Zobrazit
Výměna střešní krytiny - ZŠ Zašová Zobrazit
Výměna střešních oken v obecních bytech (MŠ Zašová, Zdravotní středisko Zašová) Zobrazit
Vypracování projektové dokumentace "Vodovod Zašová - přeložka výtlaku a zásobovacího řadu A" Zobrazit
Vypracování projektové dokumentace "Vodovod Zašová - přeložka výtlaku a zásobovacího řadu A" Zobrazit
Vypracování projektové dokumentace "Vodovod Zašová - rozšíření HTP" Zobrazit
Zašová – bezpečná cesta pro všechny – část VI - díl Zobrazit
Zašová – chodníky u silnice III/01876 Zobrazit
Zašová – chodníky u silnice III/01876 Zobrazit
Zašová – chodníky u silnice III/01876 Zobrazit
Zateplení domu služeb a hasičské zbrojnice Zobrazit
Zateplení fasády včetně výměny oken bytového domu č.p.419 Zobrazit
Zimní údržba místních komunikací v obci Zašová Zobrazit
Zpevněná plocha u místní komunikace, Zašová Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace "Volnočasové centrum Veselá" Zobrazit
ZŠ Zašová - Stavební úpravy plynové kotelny a MŠ Zašová - Zdroj tepla pro vytápění Zobrazit
ZŠ Zašová - výměna krytiny pod FV panely Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap