Rekonstrukce veřejného prostranství koolem obecního úřadu v Zašové

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce veřejného prostranství koolem obecního úřadu v Zašové zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce veřejného prostranství koolem obecního úřadu v Zašové

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úprava prostranství kolem budovy obecního úřadu na základě projektové dokumentace DÚR „Řešení prostranství u OÚ v Zašové - oplocení, zpevněné plochy“ vypracované Ing. Petrem Vašíčkem, REPRINSTA s.r.o. v 9/2020. Přesněji se jedná o:
1) Rozšíření shromažďovací plochy a vybudování odstavné plochy pro kontejnery ze zámkové dlažby 80 mm o ploše cca 60 m2.
2) Přístřešek se stojany na kola o rozměru 2,3 x 6,6 m. Přístřešek je navržen jako lehká ocelová konstrukce.
3) Demontáž a likvidace stávajícího oplocení a zhotovení cca 110 m oplocení. Na stavbě budou použity 4 druhy oplocení.
- ze systémových plotových dílců na podezdívce - facebloky nebo betonová podezdívka. V tomto typu oplocení budou osazeny 2 vstupní brány. Délka cca 21,6 m
- oplocení z plných betonových oboustranných plotových dílců s povrchem štípaný kámen na nově provedené plotové podezdívce, délka cca 24,2m.
- oplocení z drátěného svařovaného systémového pletiva (žárový pozink), které bude osazeno do ocelových sloupků a na podhrabové desky, délka cca 11,6m
- na stávající zídku, která bude vyspravena budou osazeny betonové hlavice a bude provedeno nové oplocení z drátěného svařovaného systémového pletiva (žárový pozink), které bude osazeno do ocelových sloupků. Stávající betonová zeď se opatří ochranným nátěrem na beton - délka cca 53 m.
4) Zhotovení manipulační cca 14 m2 velké plochy ze zatravňovacích dlaždic (60 mm)
5) Zhotovení odstavné plochy o velikosti cca 10 m2 se živičným povrchem.

Externí odkaz na bližší informace

Zašová 36

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

parc.č. 830/1 a 815 v k.ú. Zašová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

492 875,- bez DPH (596 378,75 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

638 838,01 bez DPH (773 030,29 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

730 731,68 bez DPH (884 185,33 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 7. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2021

Lhůta pro podání nabídek

2. 8. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Zašová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Tereza Podzemná

Kontaktní e-mail: podzemna@zasova.cz

Kontaktní telefon: 725073576

Kontaktní datová schránka: fdzbaew

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce veřejného prostranství koolem obecního úřadu v Zašové.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce veřejného prostranství koolem obecního úřadu v Zašové zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Kámenbau s.r.o. (28659261) Uchazeč 723 499,89 Kč vč. DPH
597 933,79 Kč bez DPH
Cobbler s.r.o. (46578463) Dodavatel 773 030,- Kč vč. DPH
638 868,- Kč bez DPH
Mézl a Janíček s.r.o. (26851881) Uchazeč 782 988,65 Kč vč. DPH
647 098,06 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap