Revitalizace centra obce - náves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace centra obce - náves zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace centra obce - náves

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v revitalizaci centra obce – návsi, která je nově navržena pro plné využití a doplnění základních potřeb centra obce. Stavbou dojde zejména k úpravám stávající zpevněné plochy, břehů Zašovského potoka a travnaté plochy i hlavní komunikace. V rámci této komunikace dochází k zachování a zakomponování autobusové zastávky, která plní důležitou funkci propojení s centrem obce, vytvoření parkovacích stání, autobusové zastávky a nových chodníků. Stavbou dále dojde k doplnění a zatraktivnění centra vodním dynamickým prvkem – fontánou, výstavbou nových podloubí, doplnění ploch venkovním mobiliářem – lavičky, koše, venkovní osvětlení, doplnění informačních tabulí, značek a reklamních ploch a doplnění ozeleněných ploch a lokální výsadbou. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla v písemné i elektronické podobě.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.zasova.cz/verejne-zakazky/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 376380

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Zašová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 252 187,- bez DPH (18 455 146,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

12 499 278,- bez DPH (15 124 126,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

12 332 585,12 bez DPH (14 922 428,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 5. 2014, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Mitáš

Kontaktní e-mail: pavel.mitas@rts.cz

Kontaktní telefon: +420 545 120 264

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace centra obce - náves.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace centra obce - náves zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Cobbler s.r.o. (46578463) Dodavatel 15 124 126,- Kč vč. DPH
12 499 278,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace centra obce - náves zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
KKS, spol. s r. o. (42340802)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap