Vybudování školního klubu ZŠ Zašová

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybudování školního klubu ZŠ Zašová zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybudování školního klubu ZŠ Zašová

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vestavba místnosti školního klubu v prostoru stávající východní přístavby Tělocvičny při ZŠ Zašová. Vestavba je navržena v předpřipraveném prostoru stávajícího 1.NP objektu. Obestavěný prostor 245 m2. Prostor školního klubu je situován na výškové úrovni podlahy +1,65m s přístupem ze stávající mezipodesty schodiště. Daný prostor je bezokenní, je tedy nutné ho opatřit okny, která budou začleněna do fasády objektu tak, aby doplňovala a navazovala na původní architektonické řešení.
Součástí stavby jsou bourací práce v prostoru 2.NP pro otvory pro vstupní dveře ve stěně u schodišťové podesty a pro okna ve fasádě, odstranění původního SDK podhledu pod školním klubem, nový strop mezi 1. a 2. NP s novým SDK podhledem s předepsanou požární odolností a s podlahou v prostrou školního klubu, podhled Thermatex se zapuštěnými svítidly v prostoru školního klubu, malby a další související práce. Zároveň se budou se stavebními pracemi provádět instalace zdravotechniky, ústředního vytápění a silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Celý rozsah je uveden v projektové dokumentaci.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.zasova.cz/vybudovani-skolniho-klubu-zs-zasova/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Zašová, budova ZŠ Zašová č. p. 500

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

998 555,- bez DPH (1 208 252,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

769 890,- bez DPH (931 567,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

780 421,- bez DPH (944 309,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

30. 5. 2016

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Zašová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Anna Mikošková

Kontaktní e-mail: podatelna@zasova.cz

Kontaktní telefon: 725073576

Kontaktní datová schránka: fdzbaew

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybudování školního klubu ZŠ Zašová.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 13. 6. 2016 Zobrazit
Položkový rozpočet k SoD 13. 6. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SOD 20. 8. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybudování školního klubu ZŠ Zašová zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
E.P.I. s.r.o. (49610163) Dodavatel 931 567,- Kč vč. DPH
769 890,- Kč bez DPH
Mézl a Janíček, s.r.o. (26851881) Uchazeč 1 149 375,- Kč vč. DPH
949 897,- Kč bez DPH
Radekov spol. s r.o. (41035933) Uchazeč 940 890,- Kč vč. DPH
777 595,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybudování školního klubu ZŠ Zašová zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Josef Zich-Montel (45170428)
Jaromír Matula - MIVES (22992499)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap