Zašová – bezpečná cesta pro všechny – část VI - díl

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zašová – bezpečná cesta pro všechny – část VI - díl zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zašová – bezpečná cesta pro všechny – část VI - díl

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba nových chodníků a oprava přilehlé komunikace v horní části obce Zašová, k.ú. Zašová, rozsah upřesněn ve výzvě.
Doporučujeme prohlídku staveniště – neorganizováno, staveniště je veřejně přístupné, poloha je definovaná v projektové dokumentaci.
Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Chodníky

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zašová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

486 613,- bez DPH (583 936,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

486 613,- bez DPH (583 936,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2011

Lhůta pro podání nabídek

27. 6. 2011, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zašová – bezpečná cesta pro všechny – část VI - díl.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 9. 6. 2011 Zobrazit
Projektová dokumentace 9. 6. 2011 Zobrazit
Slepý rozpočet 9. 6. 2011 Zobrazit
Smlouva o dílo 9. 6. 2011 Zobrazit
Smlouva o dílo 15. 7. 2011 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 28. 7. 2011 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zašová – bezpečná cesta pro všechny – část VI - díl zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 583 936,- Kč vč. DPH
486 613,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap