Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Zašová

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Zašová zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Zašová

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka, montáž, elektroinstalace a připojení do distribuční sítě nn fotovoltaického systému o výkonu 30kW, který bude umístěn na střeše budovy ZŠ Zašová, č. 500 v k.ú. Zašová.
Doporučujeme prohlídku staveniště – zajistit telefonicky předem, rozsah je definován v projektové dokumentaci.
Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.zasova.cz/verejne-zakazky/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Elektroinstalace

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zašová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH (1 452 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 157 138,- bez DPH (1 388 566,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 157 138,- bez DPH (1 388 566,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 9. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 9. 2012

Lhůta pro podání nabídek

24. 9. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Zašová.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Zašová zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EURONET - group s.r.o. (27799654) Dodavatel 1 388 566,- Kč vč. DPH
1 157 138,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Zašová zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2012 EURONET - group s.r.o. (27799654) 1 388 566,-
1 157 138,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap